Wetlands.lt čia nebėra. Bandykite gpf.lt.

Aplinkos apsauga Lietuvoje

Aplinkos politika arba aplinkos apsaugos politika yra itin svarbi kiekvienos išsivysčiusios valstybės politikos dalis. O Europos Sąjungos narėms - dar ir bendrosios politikos dalis. Kiekviena šalis stengiasi kuo daugiau dėmesio skirti vis didėjančios aplinkosaugos problemoms, tokioms kaip oro ir vandens tarša, klimato atšilimas. Gamtos tarša tapo neišvengiama problema dabartiniams žemės gyventojams. Vienokiu ar kitokiu būdu žemė yra teršiama ir niokojama, tačiau svarbiausia - laiku pasirūpinti prevencinėmis apsaugos priemonėmis bei stengtis mažinti gamtos išteklių ir resursų eikvojimą.

Ypatingas dėmesys aplinkai pradėtas skirti Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare. Šiandien Lietuvoje aplinkos apsaugai yra skiriama daug dėmesio. Nors ši sritis yra pakankamai nauja, lyginant su šimtmečių tradicijas puoselėjančiomis žemės ūkio ar prekybos šakomis, tačiau Lietuva sėkmingai tvarkosi su Europos jai iškeltais tikslais.

Pilietinė akcija "Darom"

Pasinaudojus Europos Sąjungos struktūriniais paramos fondais, buvo įgyvendinta daug sėkmingų projektų. Tačiau aplinkos apsaugos ir valymo klausimai svarbūs ne tik valstybės lygmeniu.
Visuomenės požiūris per pastaruosius du dešimtmečius irgi smarkiai pasikeitė. Žmonės tapo sąmoningesniais, pastebimas didelis visuomenės susidomėjimas aplinkos gerbūviu. Vykdomos ir socialinės akcijos. Viena pagrindinių aplinkos taršos mažinimo akcijų "Darom". Ši akcija kasmet suburia įvarias žmonių grupes, nuo darželių ir mokyklų iki Seimo narių ar žinomų žmonių. Tuo laikotarpiu, kai vykdoma akcija "Darom", šalies savanoriai gražina aplinką, yra renkamos šiukšlės gatvėse ar miškuose, bei poilsiavietėse. Kad geriau būtų galima įsivaizduoti akcijos "Darom" nuotaikas, staripsnyje pateikiamas video.

Tikimasi, kad iki 2050 metų, Lietuvoje, remiantis numatytomis vėlenių veiksmų vizijomis, pavyks išsaugoti ir toliau puoselėti gamtinį Lietuvos kapitalą, mažinti oro taršą. Turint daugiau pagalbos iš vietinių privačių kompanijų - tokių kaip internetiniai kazino, viešbučiai ir panašiai - tai tikrai įmanoma padaryti.

Svarbu suskubti gelbėti mūsų planetą ir atsakingai naudotis jos teikiamais resursais.